1st Faculty of Medicine Charles University 1st Faculty of Medicine Charles University Genes, Genetics & Genomics
25.10.2016

1st International Symposium on Gene Regulation in Health and Disease

I. mezinárodní symposium o genové regulaci

u normálních a patologických stavů

The 1st International Symposium on Gene Regulation in Health and Disease

Čtvrtek 19. dubna 2007, 9:00-16:30 h

Zasedací místnost v přízemí děkanátu 1. lékařské fakulty UK

Na Bojišti 3, 121 08 Praha 2, Česká republika

POŘÁDÁ

Centrum Experimentální Hematologie

1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha, Česká republika

Pořádáno s podporou projektu MŠMT č. LC06044

(Centrum experimentální hematologie)

a výukového grantu MŠMT č. 2E06012

(KRD ČSMBM)

SPOLUÚČAST

KRD - obchodní společnost, s.r.o.,

Česká společnost pro biochemii a molekulární biologii

InterActiveBioScience, popularizace molekulární biologie

a biochemie pro pedagogy a studentyRozvrh přednášek

Development of a human mitochondrial oligonucleotide microarray (h-MitoArray) and gene expression analysis in 13 patients with mitochondrial ATP synthase deficiency.

Čížková A., Stránecký V., Ivánek R., Hartmannová H., Nosková L., Piherová L., Tesařová M., Hansíková H., Zeman J., Divina P., Paul J., Houštěk J., Kmoch S.

Gene regulatory networks of aristolochic acid-associated nephropathy (AAN)

Zavadil J., Gao S., Dickman K., Dong H., Bitzer M., Miller F., Grollman A.P.

Genetic and epigenetic regulation in mammalian lens development

Cvekl A., Yang Y., Wolf L., Xie Q., Wang W., Stopka T., Zavadil J.

Chromatin modification and transcriptional control of Hox clusters during spinal cord development

Wichterle H., Mazzoni E., Jessell T.M., Dasen J., Gifford D.K., Dowell R.D., Young R.A., McCuine S.

Novel components of the Wnt signaling pathway

Valenta T., Lukáš J., Doubravská L., Fafílek B., Kořínek V.

Methylated CpG islands as epigenetic clamps on gene expression wheels in leukemia: from spotting to mapping

Jelinek J., Estecio M., Kroeger H., Gharibyan V., Kondo K., He R., Saraf A.J., Lau S.F., Issa J.-P.

Modeling of MLL-ENL leukemogenesis in mice

Takáčová S., Slany R., Divoký V.

Identification of early events during leukemia differentiation mediated by GATA-1/PU.1 antagonism

Zavadil J., Burda P., Čuřík N., Kokavec J., Skoultchi A.I., Stopka T.

LM-PCR, GenomePlex whole genome amplification (WGA) method, and ChIP-chip technologies for studying gene regulation

Halbhuber Z., Kulcsar L., Krivjanska M., Kleibl Z.